กรุงเทพ ตรวจเชิงรุก คลัสเตอร์ทองหล่อ

สำหรับสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ตอนนี้ทั่วประเทศไทยตอนนี้พบผู้ติดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ รายงาน สรุปผลการตรวจเชิงรุกสถานบันเทิงย่านทองหล่อ ระหว่างวันที่ 3 - 8 เม.ย. 64 มีผู้เข้ารับการตรวจคัดกรองหา CV-19 รวมทั้งสิ้น 3,112 ราย ผลการตรวจเชิงรุก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ - พบติด CV-19 จำนวน 399 ราย - ไม่พบ CV-19 จำนวน 1,638 ราย - อยู่ระหว่างรอผล จำนวน 1,075 ราย อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *