อัพเดตล่าสุด เพิ่มเติมอีก 5 จังหวัด

จากสถานการณ์การเเพร่กระจายของ CV-19ที่ยังคงมียอดผู้ติดในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีมาตรการต่างๆตามมาอย่างมากมายจากทางภาครัฐ ซึ่งเรื่องที่หลายๆคนให้ความสนใจคือการเดินทางข้ามจังหวัด กลับภูมิลำเนา ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ในเเต่ละจังหวัดมีเเนวทางปฎิบัติอย่างไรบ้าง ล่าสุดในวันที่8 เม.ย.64 ได้มี 3จังหวัดคือ นครราชสีมา สุรินทร์ เเละ อุดรธานี ประกาศกลับลำ โดยผู้ที่มาจาก 5 จังหวัด กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม ไม่ต้องกักตัว14 วันแล้ว ซึ่งในส่วนของอัพเดตล่าสุด เกี่ยวกับมาตรการกักตัว14วันนั้น ได้มีเพิ่มเติมมาอีก 5 จังหวัดคือ สงขลา ร้อยเอ็ด อำนาจเจริญ ลำพูน มุกดาหาร โดยผู้ที่เดินทางมาจาก กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และนครปฐม เข้ามาในพื้นที่จะต้องทำการกักตัว14 วัน ซึ่งมีประกาศตามคำสั่งคณะกรรมการของเเต่ละจังหวัดไปเรียบร้อยเเล้ว เดินทางข้าวมจังหวัด สำหรับทางประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร ได้ออกประกาศของจังหวัด ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดและพื้นที่เหล่านี้ - สแกน QR Code เพื่อลงทะเบียน - ให้รายงานตัวต่อผู้ใหญ่บ้าน/ อสม/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่พบมีผู้ติด/เจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อ(จพต)ที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน ภายใน 14 วัน - กักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วัน สอบสวน โดย เจ้าพนักงานควบคุมโร คติดต่อ - เพื่อประเมินว่าต้องรับการตรวจหา CV-19 หรือไม่ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *