ปลื้ม เจ้าคุณพระ ใส่ชุดผ้าไหมพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 18 มี.ค. แฟนเพจเฟซบุ๊ก ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งสระบัวก่ำ Lao Khrang culture community Srabuakam ได้โพสต์ภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เมื่อครั้งเดินทางไปร่วมบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี โดยระบุว่า ภาพจาก ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งสระบัวก่ำ Lao Khrang culture community Srabuakam เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี สวมชุดผ้าไหมมัดหมี่ต่อตีนจก ลายนกเลียบดอกแก้ว จากลาวครั่งสระบัวก่ำ โดยกลุ่มสตรีทอผ้าพื้นเมืองลายโบราณบ้านสระบัวก่ำ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯพระบรมราชินี ในการพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เปิดอาคารศาลเยาวชนและครอบครัว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม พุทธศักราช 2564 ภาพจาก ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งสระบัวก่ำ Lao Khrang culture community Srabuakam ภาพจาก ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งสระบัวก่ำ Lao Khrang culture community Srabuakam ขอบคุณ ภาพจาก ชุมชนวัฒนธรรมลาวครั่งสระบัวก่ำ Lao Khrang culture community Srabuakam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *