เชียงรายประกาศแล้ว มาจาก 5 จังหวัดต้องกักตัว

วันที่ 8 เมษายน 2564 คณะกรรมการฯจังหวัดเชียงราย ที่มีนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานได้มีคำสั่งที่ 13/2564 ยกเลิกคำสั่งเดิมที่เคยใช้กันมาและแจ้งคำสั่งใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาให้ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ให้เฝ้าระวังสังเกตอาการตัวเองเป็นเวลา 14 วัน หรือเท่าที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย คำสั่งคณะกรรมการฯ จ.เชียงราย ฉบับใหม่ ยังระบุอีกว่า กรณีผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและมาจากพื้นที่ควบคุมให้แจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนให้รับทราบเพื่อประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการติดตามตัวผู้เดินทางเข้ามาได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับบุคคลอื่น หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงสังสรรค์ นอกจากนี้ระหว่างอยู่ใน จ.เชียงราย ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน อย่างเคร่งครัด หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบพบแพทย์โดยทันที ซึ่งหากผู้ใดหรือสถานประกอบการใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรบไม่เกิน 20,000 บาท ตาม พ.ร.บ. ปี 2557

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *