ชลบุรี ยอดผู้ติด CV-19

วันที่ 8 เมษายน 2564 แฟนเพจ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานผู้ติด CV-19 รายใหม่ จำนวน 40 ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. สัมผัสกับเพื่อนซึ่งติด และเป็นพนักงานสถานบันเทิงใน กทม. 1 ราย 2. ผู้สัมผัสร่วมรถตู้กับครอบครัวของผู้ติดที่ไปงานมอเตอร์โชว์ 2 ราย 3. ผู้สัมผัสร่วมชั้นเรียนกับครอบครัวของผู้ติดเชื้อที่ไปงานมอเตอร์โชว์ 1 ราย 4. ชาวญี่ปุ่น 2 ราย สัมผัสกับพนักงานสถานบันเทิงที่ติดในชลบุรี (Voice bar) 5. ผู้สัมผัส DJ ร้านคริสตัล ผับ กทม. ที่ติด 1 ราย 6. ไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนที่ภูเก็ต (เพื่อนที่ไปด้วยติดจาก กทม.) 2 ราย 7. ชาวญี่ปุ่น 1 ราย และชาวไทย 1 ราย ซึ่งเป็น DJ ในผับ กทม. (Top One) 8. ชาวญี่ปุ่น 1 ราย สัมผัสผู้ติดวงคริสตัส ผับ กทม. 9. ไปผับ MAYA Huahin 1 ราย 10. ผับ flintstone 19 ราย 11. ครอบครัวผู้ติดยืนยัน พื้นที่ กทม. 1 ราย 12. อยู่ระหว่างสอบสวน 7 ราย ( ศรีราชา 5 ราย, พนัสนิคม 2 ราย) ภาพจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี ขณะนี้ มีสถานการณ์แพร่กระจายในสถานบันเทิง กทม.และปริมณฑล ได้แพร่กระจาย CV-19 ไปยังผู้สัมผัสใกล้ชิด จึงขอความร่วมมือให้ชาวชลบุรี เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ หลีกเลี่ยงไปในสถานที่แออัด หลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีคนไม่ใส่แมสก์และอยู่ร่วมกันเป็นเวลานาน หากท่านไปเที่ยวสถานบันเทิง หรือสถานที่เสี่ย งแห่งใดตามประกาศของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และมีอาการระบบทางเดินหายใจ ให้ไปตรวจหา CV-19 ได้ที่โรงพย าบาลใกล้บ้านทุกแห่ง สำหรับผู้ที่ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิง ใน กทม. ตามประกาศของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ไปก่อนหน้านี้ ได้เข้ามาตรวจหา CV-19 ไปจำนวนหนึ่งแล้ว หากยังไม่ได้มาตรวจ ขอให้เข้ามาตรวจหา CV-19 โดยด่วน ขณะที่พนักงานสถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี ได้เข้ามาตรวจหา CV-19 จำนวนมากแล้ว แต่ยังคงเหลือส่วนที่ไม่ได้เข้ามาตรวจ จึงขอความร่วมมือพนักงานสถานบันเทิงทั้งหมดให้เข้ามาตรวจหา CV-19 โดยเร็ว และขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือในการควบคุมป้องกัน เพื่อให้ผ่านวิกฤติการแพร่กระจายในครั้งนี้ไปได้ ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี เรียบเรียง siamstreet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *