ขอนแก่น ประกาศ มาจาก 5 จังหวัด ต้องกักตัว

วันที่ 8 เม.ย. 2564 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะกรรมการควบคุมโร คติดต่อและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 อย่างเข้มงวด ซึ่งขณะนี้ผู้ติดระลอกใหม่ของจังหวัดยังสะสมอยู่ที่ 16 ราย โดยรวมอาการดีขึ้นตามลำดับ ในส่วนข่าวลือต่าง ๆ ที่ระบุว่ามีผู้ติดเพิ่มในพื้นที่ของ จ.ขอนแก่น นั้น ขอให้ประชาชนรับทราบข้อมูลจากทางจังหวัดเท่านั้น เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ไปในทิศทางเดียวกัน ขณะนี้ยังไม่มีรายงานยืนยันจากทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด หากมีผู้ติดเพิ่ม ทางจังหวัดจะมีการแถลงข่าวให้ทราบทันที คณะกรรมการควบคุมจังหวัดขอนแก่นยังได้ออกประกาศฉบับที่ 30 สั่งงดการจัดคอนเสิร์ตทุกพื้นที่ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ จ.ขอนแก่น ที่มาจากพื้นที่เสี่ย งทั้ง 5 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครฯ, ปทุมธานี, นนทบุรี, สมุทรปราการ และ นครปฐม โดยในส่วนของกรุงเทพฯนั้น ก็จะแยกเป็นเขตพื้นที่เสี่ย งต่ำเสี่ย งสูง โดยที่เขตทองหล่อนั้นถือเป็นพื้นที่เสี่ย งสูง ในส่วนเขตอื่น ๆ ที่ไม่ปรากฏผู้ติดก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ย งต่ำ นายสมศักดิ์ กล่าว ทั้งนี้ ทุกคนที่เดินทางเข้ามาที่จังหวัดจะต้องทำการสแกนคิวอาร์โค้ดของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เพื่อรายงานตัวและใน 5 จังหวัดพื้นที่เสี่ย งดังกล่าวจะต้องทำการกักตัว 14 วันที่บ้านตัวเองทันทีโดยไม่มีการละเว้น ส่วนประชาชนที่เดินทางมาจากพื้นที่อื่น ๆเมื่อกลับเข้าที่พักอาศัยให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานในพื้นที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ อสม. และ อบต.ในแต่ละพื้นที่ที่อาศัยอยู่ทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 มาตรฐานปลอดภัยสูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้รับรายงานว่าจะมีประชาชนที่เดินทางจากพื้นที่เสี่ย งสูงเข้ามายังพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดและขอเข้ารับการกักตัวทั้งหมดแล้ว ผู้ว่าฯขอนแก่น กล่าวด้วยว่า ส่วนการเดินทางออกนอกพื้นที่ ทางจังหวัดไม่ได้มีการห้ามแต่อย่างใด ทุกคนยังใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่ขอให้ทุกคนช่วยกันตั้งการ์ดให้สูง การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ และพกติดตัวไว้ เว้นระยะห่างทางสังคม 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงสถานที่เสี่ย งที่มีคนรวมตัวกันเยอะ ๆ และสแกนคิวอาร์โค้ดไทยชนะในทุกสถานที่ที่เดินทางไป นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า เพื่อให้การควบคุมการแพร่กระจายของ CV-19 เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ และขอให้ทุกคนอย่าตระหนกจนเกินไป ขอให้เชื่ อมั่น และปฏิบัติตามประกาศในการดำเนินการของทางคณะกรรมการควบคุมจังหวัดและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *