กรุงไทยแจ้ง วันปิดปรับปรุง แอปเป๋าตัง

ธนาคารกรุงไทยกรุงไทย ออกประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊ก Krungthai Care เตรียมปิดปรับปรุงแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" เพื่อยกระดับการให้บริการต่าง ๆ โดยจะปิดปรับปรุงในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 23.00 น. ถึงวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. ทั้งนี้ ในวัน และเวลาดังกล่าว ลูกค้าจะไม่สามารถใช้บริการต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" ได้ ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ Krungthai Care ที่มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *