สมุทรปราการอ่วม เสาไฟฟ้าหัก 13 ต้น รถยนต์เสียหาย 4 คัน

สมุทรปราการอ่วม เสาไฟฟ้าหัก 13 ต้น รถยนต์เสียหาย 4 คัน สมุทรปราการอ่วม เสาไฟฟ้าหัก 13 ต้น รถยนต์เสียหาย 4 คัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *