ชาวสวนทุเรียน แห่ตัดทุเรียนให้เจ้าหน้าที่เกษตรตรวจ ขอใบรับรอง

เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีเกษตรกรชาวสวนทุเรียนในพื้นที่อำเภอแกลง และอำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พากันตัดทุเรียนภายในสวนของตัวเอง นำมาให้เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดระยอง ชุดเคลื่อนที่เร็วที่ลงพื้นที่อำเภอแกลง และเขาชะเมา ตรวจหาเปอร์เซ็นแป้ง หรือความอ่อนแก่ของทุเรียนให้เกษตรกรชาวสวนทุเรียน นายมานพ โปษยาอนุวัตร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า ตามประกาศของจังหวัดระยอง ได้กำหนดวันเก็บเกี่ยวทุเรียนหมอนทอง ซึ่งเกษตรกรรายใดที่จะเก็บเกี่ยวทุเรียนก่อนวันที่ 10 เม.ย.นี้ ให้นำทุเรียนมาตรวจหาเปอร์เซ็นแป้งเนื้อแห้งที่สำนักงานเกษตรอำเภอแกลง โดยมีเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่อำเภอแกลง จำนวน 200 ราย และอำเภอเขาชะเมา 57 ราย นำทุเรียนมาตรวจสอบ ทั้งนี้ หากตรวจผ่านเกณฑ์เปอร์เซ็นแป้งที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนด จะมีการออกใบรับรองให้ว่าทุเรียนได้คุณภาพ สามารถนำไปยืนยันกลับล้งรับซื้อทุเรียนได้ว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้ว อย่างไรก็ตามมีผลผลิตของเกษตรกรบางรายที่ยังไม่ได้คุณภาพ ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำกำหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวต่อไป ที่มา พลังสื่อonline

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *