ทุบโต๊ะข่าว:เปิดใจเจ้าบ่าว เผยวาระสุดท้ายจากลาเจ้าสาวป่วยมะเร็ง หลังเพิ่งแต่งงานในโรงพยาบาล 2/4/4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *