นราฯ คนติดโควิดในเรือนจำแล้ว 112 ราย จนท.คุก-นักโทษ-พยาบาล

วันที่ 3 เม.ย.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้มีหนังสือด่วนที่สุด จากผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ถึง ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพื่อแจ้งพบเจ้าหน้าที่เรือนจำและนักโทษติดเชื้อโควิด โดยระบุว่า จังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย.2564 เวลา 20.00 น. ได้รับรายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด ภายในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส จึงได้ดำเนินการเชิงรุกเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ตรวจโควิด โดยการดำเนินการพบว่า เรือนจำจังหวัดนราธิวาส มีผู้ต้องขัง 2,334 ราย และเจ้าหน้าที่เรือนจำ 97 คน ในจำนวนนี้มีผู้สัมผัสเชื้อ 791 ราย จึงได้เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อแล้ว 214 ราย พบติดเชื้อแล้ว 112 ราย แยกเป็น เจ้าหน้าที่เรือนจำ 23 ราย นักโทษชาย 87 ราย นักโทษหญิง 1 ราย พยาบาลเรือนจำ 1 ราย ประกาศดังกล่าว จังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคฯ โดยติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยทุกราย เพื่อตรวจคัดกรองและนำเข้ากระบวนการดูแลตามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และมีการเปิดโรงพยาบาลสนาม ในเรือนจำจังหวัดนราธิวาส เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อทั้งหมด โดยผู้ที่มีอาการรุนแรงจะส่งไปรักษาที่รพ.นราธิวาสราชนครินทร์ อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนหายจากกการติดโควิดนะคะ ดูแลสุขภาพกันด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *