เพชรบุรี พบผู้ติดเชื้อโควิด 3 รายใหม่

วันที่ 14 มีนาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี เปิดภายถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า จากการตรวจทั้งหมด 13,842 ราย มีผู้ติดเชื้อใหม่ 3 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยรายที่ 51-53 ในจังหวัดเพชรบุรี ดังนี้ ผู้ป่วยรายที่ 51 เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพค้าขายผัก ต.ดอนยาง อ.เมืองเพชรบุรี ผู้ป่วยรายที่ 52 เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี อาชีพค้าขายผัก ต.หนองขนาน อ.เมืองเพชรบุรี ผู้ป่วยรายที่ 53 เป็นหญิงไทย อายุ 36 ปี อาชีพค้าขายผัก ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อย่างไรก็ตามพบว่า ไทม์ไลน์ของผู้ป่วยทั้ง 3 ราย มีการเดินทางไปตลาดในพื้นที่บางแค ซึ่งมีการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันไปก่อนหน้านี้ ขอบคุณข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *