หลวงปู่ ป า น แนะ วิธีร ว ย มีกินมีใช้แน่นอน

หากกล่าวถึงคำสั่งสอนของ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโคพระอาจารย์ของหลวงพ่อฤาษี วัดท่าซุง พระเดชพระคุณ หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค พระนครศรี อ โ ย ธ ย า ท่านได้เคย เ ม ต ต า สั่งสอนแนะนำลูกหลานไว้ว่า หากลูกหลานต้องการมีความคล่องตัวไว ร่ำรวยไว ก็ให้ปฏิบัติ ดังนี้ ๑.ก่อนที่จักเดินทางไกล ให้ทำทานก่อน จักใส่ บ า ต ร พระก็ได้ มอบเงินให้พ่อแม่ก็ได้ เอาข้าวให้ลูกหมาลูกแมวก็ได้ เรียกว่าทำทานก่อนไป ๒.หากพบพระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารในร้าน ให้เข้าไปปวารณาถวายค่าภัตตาหารมื้อนั้นกับท่าน หรือนำปัจจัยไป จ่ า ย ให้กับแม่ ค้ า พ่อ ค้ า แล้วจึงไปบอกกล่าวกับพระท่าน ๓.หากพบเห็น พ ร ะ สงฆ์ในระหว่างที่เรากำลังเดินทาง ให้จอดรถลงไปถวายของกับท่าน เช่น ภัตตาหาร น้ำดื่ม เป็นต้น หากเป็นเพลาหลังเพลแล้วให้ถวายน้ำดื่ม เครื่องดื่ม ผลสมอ มะขามป้อม ฯลฯ กับท่าน ๔.ให้เป็นเจ้าภาพถวายผ้าไตร อ ย่ า ง น้อย ๑ ไตร ในงานกฐินของทุกๆ ปี หากทำได้เช่นนี้ คนอื่นจะ ย า ก จน คนอื่นจะลำบาก ลูกหลานทุกคนของเรา ก็จักไม่ลำบาก ย า ก จนเหมือนคนอื่นๆ เขา ขอแถมอีกนิด หลวงปู่ปาน ยังได้เคยกล่าวไว้อีกว่า… ” ข้าไม่เคยเห็นใครที่ซื้อโลง ศ ຟ แจกเขา หรือทำบุญบริจาคโลง ศ ຟ แล้วจักจนลงเลย เห็นมีแต่คล่องตัว ร่ำรวยขึ้น ๆ ” ผู้ใดปรารถนาความคล่องตัว ร่ำรวยขึ้น ก็ให้พากันปฏิบัติตามที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้ เ ม ต ต า แนะนำสั่งสอนนะลูก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *