เจ้าคุณพระ ขับรถยนต์พระที่นั่งถวาย ในหลวง

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้ทำหน้าที่ขับรถยนต์พระที่นั่งถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต ป.ธ.๙) ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จังหวัดนครปฐม ณ สำนักสหปฏิบัติ (ค่ายอารยาภิวัทธน์ มูลนิธิบรรจงสนิท-สหปฏิบัติ) ริมเขื่อนกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เจ้าคุณพระ ขับรถยนต์พระที่นั่งถวายในหลวง ในโอกาสไปทรงนมัสการสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ภาพจาก กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทั้งนี้ ขอให้ทั้งสองพระองค์ทรงพระเจริญ ขอบคุณ กลุ่มรัก พลตรีหญิง เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เรียบเรียง siamstreet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Advertiser