ทุบโต๊ะข่าว: หนุ่ม เล่านาทีพยาธิไส้เดือนไชขึ้นคอออกปาก ช็อกผักสดต้นเหตุ โตในลำไส้ไต่ถึงปอด

VDO ทุบโต๊ะข่าว: หนุ่ม เล่านาทีพยาธิไส้เดือนไชขึ้นคอออกปาก ช็อกผักสดต้นเหตุ โตในลำไส้ไต่ถึงปอด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *