ไทยจะรอด!! พ้นภัย เป็นใหญ่ ในโลกธาตุ เพราะ! พระโพธิสัตว์ ถือกำเนิดแล้ว!!

ไทยจะรอด!! พ้นภัย เป็นใหญ่ ในโลกธาตุ เพราะ! พระโพธิสัตว์ ถือกำเนิดแล้ว!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *