กับดักงูง่ายๆ – สร้างกับดักงูใต้ดินโดยใช้ขวดแฟนต้าและขวดพลาสติกขนาดใหญ่ทำงานได้ 100%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *