ข่าวดี!! เกษตรการเตรียมเฮ. รับเงินค่าทดแทนสูงสุดไร่ละ125,000บาท #ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรด่วน

ข่าวดี!! เกษตรการเตรียมเฮ. รับเงินค่าทดแทนสูงสุดไร่ละ125,000บาท #ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรด่วน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *