เปิดสวนทุเรียนของ “ชลิต เฟื่องอารมย์” อยู่จันทบุรี กว้างมากอยู่สบายกว่ากรุงเทพ !!!

เปิดสวนทุเรียนของ “ชลิต เฟื่องอารมย์” อยู่จันทบุรี กว้างมากอยู่สบายกว่ากรุงเทพ !!! เปิดสวนทุเรียนของ “ชลิต เฟื่องอารมย์” อยู่จันทบุรี กว้างมากอยู่สบายกว่ากรุงเทพ !!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *