ยอมตัดใจทั้งที่ยังรักมาก กรีน เปิดใจ ไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆ

ยอมตัดใจทั้งที่ยังรักมาก กรีน เปิดใจ ไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆ ยอมตัดใจทั้งที่ยังรักมาก กรีน เปิดใจ ไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *