อึ้ง! ปลีกล้วยโผล่กลางต้นทรงดอกบัว ชาวบ้านนิมนต์พระสวดมงคล | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 15/05/64

อึ้ง! ปลีกล้วยโผล่กลางต้นทรงดอกบัว ชาวบ้านนิมนต์พระสวดมงคล | ข่าวอรุณอมรินทร์ | 15/05/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *