หนุ่มเลี้ยง “งูเหลือมยักษ์” ยาว 7 เมตรในบ้าน ดูแลมาตั้งแต่ตัวนิดเดียว เลี้ยงราวกับคนในครอบครัว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *