เคาะเเล้ว ครม.อนุมัติงบ ปล่อยกู้ให้คนละ 10,000 บาท

ล่าสุดเคาะเเล้ว ครม.อนุมัติงบ ปล่อยกู้ให้คนละ 10,000 บาท ครม.ไฟเขียวสินเชื่อ ปล่อยกู้รายละ 1 หมื่น มาอย่างต่อเนื่องสำหรับ รัฐบาล ประกาศช่วยเหลือ มีทั้งแจ กทั้งให้เพิ่ม ล่าสุด นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระท ร ว งการคลัง

ได้เตรียมนำเสนอมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤติ CV-19 ดังนี้ มาตรการที่ 1 เรื่องสินเชื่อสู้ภัย CV-19 ดำเนินการโดย ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อวงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยจะให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบเข้าไปขอสินเชื่อได้รายละ 10,000 บาท ระยะเวลาในการกู้ไม่เกิน 3 ปี และปลอดชำระเงินต้น หรือฟรีดอกเบี้ย 6 งว ดแรก อัตราดอ กเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0.35 ต่อเดือน โดยทั้ง 2 ธนาคารจะพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากมากไปหาน้อย มาตรการที่ 2 เป็นเรื่องมาตรการพักชำระxนี้ในสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ

โดยมอบหมายให้สถาบันการเงินขยายเวลาการพักชำระหนี้ไปจนถึง 31 ธ.ค.64 โดยเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้าธนาคาร ในเรื่องนี้กระทรวงการคลังได้ประสานกับธนาคารแห่งประเทศไทย มาตรการที่ 3 มาตรการที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ โครงการเราชนะ จะเป็นการขยายเวลาในการที่จะช่วยเหลือประชาชน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์อยู่แล้ว

มาตรการที่ 4 มาตรการอื่นๆ ที่อยู่ระหว่าดำเนินการ ส่วนของมาตรการทางภาษี ยังดำเนินการอยู่ มาตรการในเรื่องการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม สำหรับที่อยู่อาศัย อย่างไรก็ตาม กระทร ว งการคลัง สั่งธนาคารออมสิน และธนาคาร ธ.ก.ส. เตรียมปล่อยกู้ สินเชื่อสู้ภัย CV-19 รายละ 10,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก รอรายละเอียดชัดเจนในสัปดาห์หน้า

นายวิทัย กล่าวว่า ส่วนมาตรการสินเชื่อเสริมสภาพคล่อง รายละ 10,000 บาท จะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อผ่าน MyMo ได้ ในช่วงสัปดาห์หน้าเช่นกัน โดยจะเเบ่งกลุ่มดูเเลลูกค้าในระบบ MyMo เดิมก่อน 9 ล้านราย จากนั้นจะช่วยในกลุ่มที่มี MyMo ในกลุ่ม 6 จังหวัดสีเเดงเข้ม เเละช่วยเป็นการทั่วไป จนครบเป้าหมาย 1 ล้านราย ซึ่งเชื่อว่าสินเชื่อดังกล่าวจะค่อย ๆ ทยอยปล่อยได้ตามกรอบสิ้นปี 2564

ทางด้านอนุวัตก็ได้กล่าวถึงเรื่องครม.อนุมัติเงินกู้รายละ 1 หมื่นบาท ผ่านทางเพจส่วนตัวเช่นกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *