คาถายันทุน สวดแล้วฝันดี แก้เคล็ดฝันร้าย

คาถายันทุน สวดแล้วฝันดี แก้เคล็ดฝันร้าย ดวงวันนี้ หมอเค้ก Magic designs ได้เผย คาถายันทุน ผ่านเเฟนเพจ ส่วนตัวว่า…… คาถายันทุน สวดแล้วฝันดี แก้เคล็ดฝันร้าย ตั้งนะโม 3 จบ

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โยจามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ.

เเนะนำ สวดทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็น เครดิต หมอเค้ก Magic designs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *