เลขเครื่องบิน ในหลวง-ราชินี พระราชทาน เครื่อง-ถังออกซิเจน ช่วยชาวอินเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *