ประกาศวันหยุดสงกรานต์ 2564

เรียกได้ว่าใกล้เข้ามาทุกมีสำหรับวันหยุดประจำปีของไทยเรา ประกาศวันหยุดสงกรานต์ 2564 ประกาศวันหยุดสงกรานต์ หยุดยาว 6 วัน เปิดสูตรวันหยุดยาวได้ถึง 9 วัน เช็กวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคารไม่เหมือนกัน เดือนมี.ค. ครั้งแรกมีวันหยุดประจำภาคเหนือ ตรวจสอบวันหยุด มีนาคม ถึง เมษายน 2564 วันหยุดสงกรานต์ 2564 ปีนี้หยุดยาวถึง 6 วัน โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 29 ธันวาคม 2563 เห็นชอบให้เพิ่มวันหยุดราชการประจำปี 2564 สำหรับเดือน มี.ค. และ เม.ย. มีวันหยุดเพิ่ม ดังนี้ วันหยุด เดือนมีนาคม 2564 วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม ครม.ให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคเหนือ ประเพณีไหว้พระธาตุประจำปี วันหยุด เดือนเมษายน 2564 วันอังคารที่ 6 เมษายน วันจักรี วันจันทร์ที่ 12 เมษายน วันสงกรานต์ ครม.ให้เพิ่มเป็นกรณีพิเศษ วันอังคารที่ 13 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ และยังเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ และยังเป็นวันครอบครัว วันพฤหัสบดี 15 เมษายน 2564 วันสงกรานต์ ส่งผลให้ตามประกาศวันหยุดสงกรานต์2564 มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 6 วัน คือ ตั้งแต่เสาร์ที่ 10 เม.ย.-พฤหัสบดีที่ 15 เม.ย.64 ทั้งนี้วันหยุดตามประกาศครม.บังคับใช้เฉพาะข้าราชการเท่านั้น ส่วนภาคเอกชน ขึ้นอยู่กับนโยบายของเอกชนนั้นๆ สำหรับ วันหยุดธนาคาร 2564 ปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดดังนี้ โฟกัสเดือนมี.ค. 2564 และเม.ย.2564 มีนาคม 2564 ไม่มีวันหยุด เมษายน 2564 ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศวันหยุดธนาคารเพียง 4 วัน ดังนี้ วันอังคารที่ 6 เมษายน 64 วันจักรี วันอังคารที่ 13 เมษายน วันสงกรานต์ วันพุธ ที่ 14 เมษายน วันสงกรานต์ วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน วันสงกรานต์ อย่างไรก็ตามวันหยุดสงกรานต์ 2564 สำหรับราชการนั้น หากใช้สิทธิลาในวันศุกร์ที่ 16 เม.ย.อีกวัน จะหยุดต่อเนื่องถึง 9 วัน คือตั้งแต่วันที่เสาร์ที่ 10 เม.ย.ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 เม.ย.64 ขอบคุณ pptvhd36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *