กรุงไทยแจ้ง ปิดสาขาปทุมวันชั่วคราว

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64 ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดสาขาปทุมวันชั่วคราว ในวันที่ 29 มี.ค.64 เพื่อดำเนินการทำความสะอาด ตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 เนื่องจากพนักงานทีมควบคุมงานประเมินราคา สาขาอาคารปทุมวัน ชั้น 4 ติด CV-19 จำนวน 1 ราย โดยเริ่มแสดงอาการตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.64 เข้ารับการตรวจในโรงพย าบาล วันที่ 28 มี.ค.64 ผลการตรวจหา CV-19 เป็นบวก เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพย าบาลและมีพนักงานที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด 4 ราย ธนาคารจึงดำเนินการดังนี้ ประกาศจาก ธนาคารกรุงไทย มาตรการด้านพนักงาน ให้พนักงานผู้ติด CV-19 รักษาตัวที่โรงพย าบาล ส่วนพนักงาน 4 ราย ที่มีปฏิสัมพันธ์ใกล้ชิด เข้ารับการตรวจเพื่อหา CV-19 และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน โดยธนาคารจะติดตามอาการของพนักงานอย่างใกล้ชิด มาตรการด้านอาคารสถานที่ สั่งปิดอาคารปทุมวัน เป็นเวลา 2 วัน ตั้งแต่วันที่ 28-29 มี.ค.64 และปิดทำการสาขาปทุมวัน 1 วัน ในวันที่ 29 มี.ค.64 เพื่อดำเนินการทำความสะอาดตามแนวทางป้องกันการแพร่กระจายของ CV-19 ทั้งนี้ ทางธนาคารกรุงไทยแจ้งปิดสาขาปทุมวันชั่วคราว พบพนักงานติด CV-19 มีผู้ใกล้ชิดอีก 4 ราย ก่อนเข้ารับการตรวจ และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน ขอบคุณ ธนาคารกรุงไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *