เราชนะ มาแล้ว ขยายเวลาลงทะเบียนกลุ่มนี้

เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office อัปเดตข้อมูลการขยายระยะเวลาเปิดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ (เพิ่มเติม) สำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใครที่ยังลงทะเบียนได้บ้าง เฉพาะกลุ่มผู้พิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้ และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ขยายเวลาถึงเมื่อไร จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 26 มีนาคม เป็นวันที่ 9 เมษายน 2564 ลงทะเบียนได้ที่ไหน ติดต่อลงทะเบียนได้ที่สาขาธนาคาร 1,023 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงจุดบริการพิเศษจำนวน 871 จุดทั่วประเทศ หรือ สามารถตรวจสอบจุดบริการได้ที่ www.krungthai.com หรือสอบถามข้อมูลได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะที่เบอร์โทรศัพท์ 02-111-1122 ตรวจสอบจุดให้บริการลงทะเบียน เราชนะ ตามขั้นตอนนี้ 1. เข้าไปที่ www.krungthai.com 2. กดที่เมนู จุดให้บริการ หรือ คลิกที่นี่ 3. เลือกพื้นที่ที่ต้องการตรวจสอบ สาขาในประเทศ / สาขาต่างประเทศ เลือกสาขา หรือ กรอกรหัสสาขา พิมพ์คำค้นหา หรือ เลือกจังหวัด / อำเภอ / เลือกวันที่เปิดให้บริการ 4. กดค้นหาจุดให้บริการ หรือ ค้นหาจุดบริการที่อยู่ใกล้คุณ ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *