10 จังหวัด

เมื่อวันที่ 24 เม.ย.64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศบค. แถลงผลผู้ ติ ด ประจำวันว่า วันนี้ประเทศไทย พบจํานวนผู้ติด เพิ่มขึ้น 2,839 ราย โดยไม่ใช่การติด ในวันเดียว แต่เป็นการตรวจและรอการยืนยันผล ยอดสะสม 53,022 ราย ในจำนวนนี้รักษาหายแล้ว 30,566 ราย ยังเหลือที่รักษาอยู่ 22,327 ราย แบ่งเป็นในโรงพยาบาล 17,924 ราย โรงพยาบาลสนามและอื่นๆ 4,403 ราย มีผู้ เ สี ย 8 ราย สะสม 129 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ ป่ ว ย ที่มีอาการหนัก 418 ราย ที่ต้องใช้ท่อช่วย ห า ย ใ จ อีก 113 ราย สำหรับ 10 จังหวัด ที่มีจำนวนผู้ ติ ด รายใหม่สูงสุด ทั้งในวันที่ 24 เม.ย. และรวมตั้งแต่วันที่ 1-24 เม.ย. ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร รายใหม่ 1,582 ราย รวม 7,097 ราย เชียงใหม่ รายใหม่ 151 ราย รวม 2,985 ราย ชลบุรี รายใหม่ 119 ราย รวม 1,784 ราย นนทบุรี รายใหม่ 96 ราย รวม 1,036 ราย สมุทรปราการ รายใหม่ 84 ราย รวม 989 ราย ปทุมธานี รายใหม่ 59 ราย รวม 469 ราย สมุทรสาคร รายใหม่ 57 ราย รวม 601 ราย สุราษฎร์ธานี รายใหม่ 46 ราย รวม 356 ราย นครสวรรค์ รายใหม่ 38 ราย รวม 208 ราย สงขลา รายใหม่ 34 ราย รวม 399 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *