วิธีซื้อสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี เริ่มต้น 200 ผ่านแอปฯ MyMo ฉลองครบ 108 ปี

ธนาคารออมสินเตรียมเฉลองครบรอบก่อตั้งธนาคารเป็นปีที่ 108 ปี ในวันที่ 1 เม.ย. นี้ โดยจะมีการเปิดรับฝากสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ระหว่างวันที่ 1-15 เม.ย. นี้ วงเงิน 5,000 ล้านบาท เปิดรับฝากตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป สูงสุดรายละไม่เกิน 10 ล้านบาท พร้อมลุ้นรางวัลพิเศษจากการออกเลขสลากออมสินงวดที่ 16 เม.ย. 64 รางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 108 รางวัล โดยผู้ที่สนใจแต่ยังไม่มีบัญชีสลากออมสินดิจิทัล ก็สามารถเปิดบัญชีได้ แต่จะต้องเป็นผู้ใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) อยู่แล้ว โดยเงื่อนไขการใช้บริการนั้นมีดังนี้ ผู้ใช้บริการสามารถเปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัลได้ 1 ท่าน ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น ระบบจะกำหนดให้บัญชีหลักเป็นบัญชีคู่โอนเงินต้น ดอกเบี้ย และเงินรางวัลโดยอัตโนมัติ กรณีผู้ใช้บริการมีความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีคู่โอนสามารถแจ้งความประสงค์ ได้ที่ธนาคารออมสินสาขา การยกเลิกการใช้บริการ Mobile Banking (MyMo) ไม่มีผลเป็นการปิดบัญชีสลากออมสินพิเศษดิจิทัล เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ส่วนการเปิดบัญชีสลากออมสินดิจิทัลมีขั้นตอนดังนี้ เลือกเมนู สลากดิจิทัล เลือก เปิดบัญชีสลากดิจิทัล กรอกเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน และเลือกถัดไป ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของข้อมูล อ่านและกดยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ กดรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP ที่ได้รับทาง SMS และกดยืนยันเพื่อยืนยันการใช้บริการ ระบบแสดงหน้าจอเปิดบัญชีสำเร็จสามารถฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัลได้ทันที สำหรับวิธีการฝากเงินเข้าสลากออมสินดิจิทัล 1 ปี มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ กดสลากดิจิทัล กด icon เครื่องหมายบวกที่มุมขวาล่าง เลือกเมนู สลากดิจิทัล 1 ปี กดเพื่อเลือกจำนวนเงิน เลือกจำนวนเงินหรือเลือก "ระบุจำนวนเงิน" เพื่อกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการ กรณีเลือก "ระบุจำนวนเงิน" ต้องระบุจำนวนเงินที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น หากระบุจำนวนไม่ถูกต้อง (หารด้วย 1,000 ไม่ลงตัว) ระบบจะขึ้นตัวอักษรสีแดงเป็นการแจ้งเตือน กดปุ่ม เลื่อนเพื่อส่ง กดปุ่ม ยืนยันการฝาก แสดงหน้าทำรายการสำเร็จ แสดงหน้าสรุปรายการ (E-Slip) ขอบคุณ sanook.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *