วันเงินเข้า เงินเดือน ข้าราชการ ลูกจ้าง บำนาญ ปี 64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลาง ได้ประกาศปฏิทิน เงินเดือนข้าราชการลูกจ้างประจำ และข้าราชการบำนาญ ประจำปี พ.ศ. 2564 ว่าเงินเดือนและค่าจ้างเข้าวันไหนบ้าง ดังนี้ 1. เงินเดือนข้าราชการและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ปี 2564 เดือนมกราคม เข้าวันที่ 26 ม.ค.64 เดือนกุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 22 ก.พ.64 เดือนมีนาคม เข้าวันที่ 26 มี.ค.64 เดือนเมษายน เข้าวันที่ 27 เม.ย.64 เดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 25 พ.ค.64 เดือนมิถุนายน เข้าวันที่ 25 มิ.ย.64 เดือนกรกฎาคม เข้าวันที่ 22 ก.ค.64 เดือนสิงหาคม เข้าวันที่ 26 ส.ค.64 เดือนกันยายน เข้าวันที่ 27 ก.ย.64 เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 26 ต.ค.64 เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 25 พ.ย.64 เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 27 ธ.ค.64 2. บำนาญรายเดือนของผู้รับบำนาญ ปี 2564 เดือนมกราคม เข้าวันที่ 22 ม.ค.64 เดือนกุมภาพันธ์ เข้าวันที่ 18 ก.พ.64 เดือนมีนาคม เข้าวันที่ 24 มี.ค.64 เดือนเมษายน เข้าวันที่ 23 เม.ย.64 เดือนพฤษภาคม เข้าวันที่ 21 พ.ค.64 เดือนมิถุนายน เข้าวันที่ 23 มิ.ย.64 เดือนกรกฎาคม เข้าวันที่ 20 ก.ค.64 เดือนสิงหาคม เข้าวันที่ 24 ส.ค.64 เดือนกันยายน เข้าวันที่ 22 ก.ย.64 เดือนตุลาคม เข้าวันที่ 21 ต.ค.64 เดือนพฤศจิกายน เข้าวันที่ 23 พ.ย.64 เดือนธันวาคม เข้าวันที่ 23 ธ.ค.64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *