เช็กด่วน ม33 เรารักกัน เปลี่ยนวันแจกเงิน

วันนี้ 9 มี.ค. 64 ที่ผ่านมาคณะโฆกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี เรื่อง ‘ม33เรารักกัน’ แจกเงินเยียวยา 4,000 บาท เรื่องการปรับปรุงการตรวจสอบสถานะ เช็คสิทธิ ม33เรารักกัน ซึ่งเป็นการขยายเวลาให้ยืนยันตัวตนได้ถึง 31 พ.ค. 64 ตามกำหนดการเดิม ผู้ลงทะเบียน เช็คสิทธิ์เรารักกันว่าผ่านหรือไม่ ที่ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 15 มี.ค. 64 จากนั้นผู้ได้สิทธิ์ต้องลงทะเบียน และยืนยันตัวตนในแอปเป๋าตังระหว่างวันที่ 15- 21 มี.ค. 2564 หากหลังจากนั้นถือว่าสละสิทธิ์ แต่เงื่อนไขใหม่คือ ขยายระยะเวลาการยืนยันตัวตน สามารถยืนยันตัวตนรับสิทธิในเป๋าตังได้ระหว่างวันที่ 15 มี.ค. -31 พ.ค. 64 อัปเดตล่าสุด ม33เรารักกันเงินเข้าวันไหน ม33เรารักกันเงินเข้าเมื่อไหร่ แต่เดิม เมื่อยืนยันสิทธิเรารักกันแล้ว ผู้ได้รับสิทธิเงินจะเข้าทุกวันจันทร์ แบ่งเป็น 4 งวดดังนี้ 22 และ 29 มี.ค. 64 5 และ 12 เม.ย. 64 สัปดาห์ละ 1,000 บาท ปฏิทินการโอนเงิน ม.33เรารักกันใหม่นั้น แบ่งเป็นดังนี้ -กลุ่มยืนยันตัวตนเป๋าตังระหว่างวันที่ 15-21 มี.ค. 64 ได้เงินวันที่ 22, 29 มีนาคม และ 5,12 เมษายน 64 สัปดาห์ละ 1,000 บาท -กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 22 มี.ค. -11 เม.ย. 64 จะได้เงินสะสมตั้งแต่ 22 มี.ค. 64 จนถึงวันที่กดใช้งาน จากนั้นจะได้สัปดาห์ละ 1,000 บาททุกวันจันทร์ จนครบ 4,000 บาท -กลุ่มที่กดยืนยันตัวตนเป๋าตัง ระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงินรวดเดียว 4,000 บาท ใน 1 งวด กลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม33เรารักกัน สำหรับกลุ่มทบทวนสิทธิ์ ม.33เรารักกัน ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ไปตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 64 และจะสามารถเช็คสิทธิได้ในวันที่ 5 เม.ย. 64 กำหนดการเดิมนั้นจะต้องยืนยันตัวตนเรารักกันระหว่างวันที่ 5-11 เม.ย. 64 และได้รับวงเงิน 2 ครั้ง 12 19 เม.ย. ครั้งละ 2 พัน หากไม่กดดยืนยันตัวตนถือว่าสละสิทธิ์ เงื่อนไขใหม่ แก้ไขเป็น ขยายวันยืนยันตัวตนเป็นระหว่างวันที่ 5 เม.ย. -31 พ.ค. 64 โดยถ้ากดยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังค์ ระหว่าง 5-11 เม.ย. 64 จะได้เงิน 4,000 บาทในงวดเดียว 12 เม.ย. 64 ส่วนกลุ่มยืนยันตัวตนระหว่าง 12 เม.ย. -31 พ.ค. 64 จะได้เงินโอนเข้าเป๋าตังในวันที่กดใช้งานทันที 4 ,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *