ทะลุ 1 แ ส น ล้ า น เราชนะ เพิ่มให้อีก 3 เดือน คิดว่าดีไหม

ทะลุ 1 แ ส น ล้ า น เราชนะ เพิ่มให้อีก 3 เดือน คิดว่าดีไหม

สำหรับข่าววันนี้มารับทราบข่าวเกี่ยวกับโครงการรัฐ”เราชนะ” นะครับซึ่งได้เปิดเผยจากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจกระทรวงการคลังซึ่งได้เปิดเผยมาตั้งแต่เมื่อวันที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *