แจก 5,000 เงื่อนไขเยอะจัด

จากรณีมีการเปลี่ยนโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า เป็น ทัวร์เที่ยวไทย พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายให้เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐจะช่วยจ่าย 40% เพื่อท่องเที่ยว ซึ่งแจกให้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ให้ชเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ในราคาแพ็กเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท เป็นจำนวน 1 ล้านคน จากรณีมีการเปลี่ยนโครงการ เที่ยวไทยวัยเก๋า เป็น ทัวร์เที่ยวไทย พร้อมขยายกลุ่มเป้าหมายให้เริ่มตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป โดยรัฐจะช่วยจ่าย 40% เพื่อท่องเที่ยว ซึ่งแจกให้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ให้ชเดินทางท่องเที่ยวผ่านบริษัททัวร์ในราคาแพ็กเกจขั้นต่ำ 12,500 บาท เป็นจำนวน 1 ล้านคน ภาพจาก เฟซบุ๊ก เราชนะ ภาพจาก เฟซบุ๊ก เราชนะ เรียบเรียง siamtoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *