รพ.ไขปมชัด“น้องจอย”ตาย 5 วันศพไม่เน่า แม่เก็บอัฐิ เจอเถ้ากระดูกสีแปลก

VDO รพ.ไขปมชัด“น้องจอย”ตาย 5 วันศพไม่เน่า แม่เก็บอัฐิ เจอเถ้ากระดูกสีแปล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *