ประจวบฯ ติดแล้ว 141 ราย

วันที่ 11 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นพ.สุริยะ คูหะรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้พบผู้ติด CV-19 ถึงวันที่ 11 เมษายน ยอดรวมสะสมจำนวน 141 ราย เพศหญิง 90 ราย ชาย 50 ราย เป็นการกระจายจากการร่วมดื่มกินและชมคอนเสิร์ต โจอี้ บอย ที่มาย าผับ หัวหิน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 โดยผู้ติดส่วนใหญ่ไม่มีอาการรุ นแร ง ไม่แสดงอาการ เข้ารับการรักษาที่โรงพย าบาลหัวหิน 114 ราย ที่โรงพยาบ าลกรุงเทพหัวหิน 1 ราย โรงพย าบาลปราณบุรี 5 ราย โรงพย าบาลค่ายธนะรัชต์ 2 ราย โรงพย าบาลสามร้อยยอด 3 ราย โรงพย าบาลกุยบุรี 2 ราย โรงพย าบาลประจวบคีรีขันธ์ 10 ราย โรงพย าบาลบางสะพาน 4 ราย และพบว่ามีผู้ติดอายุน้อยที่สุด 2 ขวบ อายุมากสุด 82 ปี ซึ่งมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดที่เดินทางไปเที่ยวมาย าผับ ขณะที่ผู้ติดทั้งหมด มีอายุเฉลี่ย 30 ปี นอกจากนั้น ยังมีผู้ติดจากสถานบันเทิงมายาผับ กระจายไปยัง จ.เพชรบุรี จ.สมุทรสงคราม จ.ชุมพร และ จ.กระบี่ อีกด้วย ด้าน นายชาตรี จันทร์วีระชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ กล่าวว่า วันนี้ พร้อมด้วย นายเจนวิท ผลิศักดิ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอหัวหิน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อเทศบาลเมืองหัวหิน ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยและมาตรการการรับมือกับการแพร่กระจายของ CV-19 ที่โรงพย าบาลหัวหิน และสถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมือง ทั้งบริเวณชายหาดหัวหิน ศูนย์การค้าต่างๆ บริเวณท่าเรือเฟอร์รี่หัวหิน-พัทย า ทุกที่มีมาตรการเรียบร้อยดี ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย มีเจลล้างมือ การคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ การดูแลรักษาความสะอาด แต่จะมีปัญหาเรื่องคนมาท่องเที่ยวน้อยลง อาจจะเป็นเพราะมีข่าวที่ออกไปว่าคนที่เข้าในจังหวัดประจวบฯ ต้องกักตัว 14 วัน และออกจากจังหวัดประจวบฯ ต้องกักตัว 14 วัน ซึ่งข่าวนี้ก็ไม่ค่อยถูกต้อง โดยเจ้าที่สาธารณสุขชี้แจงว่าถ้ามาจากกรุงเทพฯ ที่เป็นพื้นที่เสี่ย งเท่านั้นถึงจะต้องกักตัว 14 วัน ไม่ใช่ทุกคนที่มาแล้วจะต้องกักตัว ส่วนที่โรงพยาบาลหัวหิน คณะของรองผู้ว่าฯ ได้มาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับแพทย์และพยาบาลที่ทำหน้าที่ตรวจ ซึ่งมีผู้มาใช้บริการจำนวนมาก จากการติด CV-19 ที่สถานบันเทิงในอำเภอหัวหิน ทำให้หลายคนเกิดความไม่สบายใจ ทั้งนี้ โรงพย าบาลหัวหิน ได้เตรียมโรงพย าบาลสนามขึ้น ที่โรงพย าบาลหัวหิน 5 ต.ทับใต้ และในโรงเรียนพาณิชยการหัวหิน ที่อยู่ติดกัน เพื่อรองรับผู้ติดที่มีจำนวนมาก แต่ยังมีปัญหาบางอย่าง เช่น เรื่องการส่งอาหารไปยังชั้นต่างๆ ด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่มีน้อยกว่าจะเดินขึ้นแต่ละตึก จึงมีการประสานงานกับเทศบาล เพื่อให้กองช่างมาดูการทำรอกส่งอาหาร เพื่อความสะดวกรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเรื่องห้องน้ำ ที่อาจต้องสร้างห้องน้ำชั่วคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้อาบน้ำทำความสะอาด ก่อนออกจากสถานที่ จะได้ไม่นำเชื้ อออกไปติดเพื่อนร่วมงาน หรือคนในครอบครัว อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19 นะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *