ลูกศิษย์เศร้า! สุพรรณฯ สิ้นเกจินักพัฒนา ผู้เปี่ยมเมตตา สิริอายุ 84 ปี พรรษา 57

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 เม.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูจันทสุวรรณาภรณ์ (สุเทพ) หรือหลวงเตี่ย เจ้าคณะตำบล (กิตติมศักดิ์) วัดบรรหารแจ่มใส อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี พระครูอาวุโสของอำเภอด่านช้าง มรณะภาพด้วยโรคประจำตัว สร้างความโศกเศร้าแก่ลูกศิษย์ที่ทราบข่าวเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ ประวัติพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ ชื่อเดิม นายสุเทพ เทพชัยวรคำแหง เกิดวันที่ 11 มีนาคม 2480 บิดาชื่อ นายใต๋ แซ่เหลี่ยว มารดาชื่อ นางโอ้ย แซ่จึง พื้นแพชาวตำบลบ่อพลับ อ.เมือง จ.นครปฐม อุปสมบท เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2507 มีพระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย) วัดดอนไร่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี พระอุปัชฌาย์ ใน ปี2510 ฉายา สิริจนฺโท สอบนักธรรมชั้นเอก สังกัดสำนักศาสนาศึกษา วัดวิมลโภคาราม ทางด้านการปกครองสงฆ์ ปี 2525 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะตำบลด่านช้าง ปี 2530 เลขานุการเจ้าคณะอำเภอด่านช้าง ปี2545 พระอุปัชฌาย์ ปี 2550 เจ้าคณะตำบลห้วยขมิ้น เขต 1 โดยอนุโลมตามบ้านเมือง สมณศักดิ์ ปี 2547 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นโทที่ พระครู จันทสุวรรณาภรณ์ ปี 2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะชั้นเอกที่ราชทินนามเดิม โดยพระครูจันทสุวรรณาภรณ์ เป็นพระอาจารย์ที่มีความเมตตาสูงจึงเป็นที่รักและเคารพศรัทรา ของบรรดาชาวบ้านใน อ.ด่านช้าง ในวันที่ 9 เมษายน มีอาการอาพาธด้วยโรคประจำตัว และน้ำตาลในเลือดสูง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลด่านช้าง และ เมื่อเวลา 06.40น.ของวันที่ 11 เมษายน 2564 มรณะภาพอย่างสงบ ด้วยอาการภาวะหัวใจล้มเหลว สิริอายุรวม 84 ปี พรรษา57

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *