เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา-เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จฯทรงงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ไปยังห้องแกรนด์ ไดมอน บอลรูม อาคารศูนย์ประชุม อิมแพ็ค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นประธานงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จัดขึ้น โดยมีการพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2563 จำนวน 1,056 แห่ง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคล ซึ่งทุกหมู่บ้านทุกชุมชน มุ่งมั่นที่จะทำให้หมู่บ้านและชุมชนของตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด และพัฒนาตนเอง เพื่อดำรงไว้ซึ่งความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมทั้ง ขยายเครือข่ายไปยังหมู่บ้านและชุมชนอื่น ๆ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นหลักชัยสู่ความสงบร่มเย็นต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *