โอนแล้วจ้า บัตรคนจน รับโอนเงิน เราชนะ ครั้งที่ 7

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการคลังโอนเงินจากมาตรการ เราชนะ ให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นครั้งที่ 7 ประจำเดือนมีนาคม 2564 การโอนเงินดังกล่าว มี 2 วงเงินด้วยกัน ได้แก่ 675 บาท และ 700 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านรายได้ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ สำหรับวันโอนเงินจาก เราชนะ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหลืออีก 1 งวด โดยกระทรวงการคลังจะโอนให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 การโอนเงินดังกล่าว มี 2 วงเงินด้วยกัน ได้แก่ 675 บาท และ 700 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขด้านรายได้ที่กระทรวงการคลังได้กำหนดไว้ สำหรับวันโอนเงินจาก เราชนะ ให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เหลืออีก 1 งวด โดยกระทรวงการคลังจะโอนให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *