หนักอีก เชียงใหม่ ติดเพิ่มอีก 186 ราย สั่งรวบรวมไทม์ไลน์

หลังจากพบผู้ ติ ด เ ชื้ อ โ ค วิ ด รายใหม่อย่างต่อนื่อง ทำให้เชียงใหม่ประกาศให้ผู้มาจาก 5 จังหวัดสุ่มเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน พร้อมจัดตั้งโ ร ง พ ย า บาลสนามไว้รองรับด้วย ล่าสุดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยสถานการณ์แพร่ระบาดในวันที่ 10 เม.ย.64 โดยในจ.เชียงใหม่ พบผู้ติด เ ชื้ อ เพิ่ม 186 ราย มีผู้ ติ ด เ ชื้ อ สะสม 450 ราย ผู้ ป่ ว ย ยังอยู่โรง บาล 381 ราย โดยรายละเอียดและไทม์ไลน์ จังหวัดกำลังรวบรวมและแถลงให้ทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *