หนุ่มขอเลขกลางแจ้ง สุริยุปราคา ได้เลขเด็ด 3 ตัว

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 63 เป็นวันที่จะมีปรากฏการณ์สุริยุปราคา เหนือฟ้าเมืองไทย ช่วงเวลาประมาณ 13.00 – 16.10 น. สังเกตได้ทั่วประเทศและยังตรงกับวันครีษมายัน “ครีด สะ มา ยัน Summer Solstice” เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด สำหรับประเทศไทย วันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05.51 น. และจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18.47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชม. 56 นาที ปร เพิ่มเติมว่า กลางวัน กลางคืน เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะเดียวกันโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ แกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณต่างๆของโลกในแต่ละช่วงของปีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากันและเกิดเป็นฤดูกาล โดยกลางวัน กลางคืน เกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง ในขณะเดียวกันโลกก็โคจรรอบดวงอาทิตย์ แกนโลกเอียงทำมุม 23.5 องศา กับแกนตั้งฉากระนาบวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ ทำให้บริเวณต่างๆของโลกในแต่ละช่วงของปีได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน และเกิดเป็นฤดูกาลสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ องค์การมหาชนสดะเทศทางซีกโล อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยว่า 21 มิ.ย. 63 จะเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคาวงแหวน แนวคราสวงแหวนพาดผ่านสาธารณรัฐอัฟริกากลาง คองโก เอธิโอเปีย ตอนใต้ของปากีสถาน ตอนเหนือของอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนในประเทศไทยจะเห็นเป็นสุริยุปราคาบางส่วน ดวงจันทร์บดบังดวงอาทิตย์เพียงบางส่วน ทำให้มองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่ง สังเกตได้ทุกภูมิภาคของไทยแต่ละภูมิภาคจะมองเห็นดวงอาทิตย์เว้าแหว่งมากน้อยแตกต่างกันดังนี้ ภาคเหนือ : ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังมากที่สุดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ประมาณร้อยละ 63 กรุงเทพมหานคร : ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังประมาณร้อยละ 40 ภาคใต้ : ดวงอาทิตย์จะถูกบดบังน้อยที่สุดที่ อ.เบตง จ.ยะลา ประมาณร้อยละ 16 ล่าสุด มีผู้ใช้เฟสบุ๊ครายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไหว้ฟ้าดินกลางแจ้ง ครับสาธุกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุด นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว ทั้งนี้ เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาน ขอบคุณ เจ้าของข้อมูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *