ในหลวง เจ้าคุณพระสินีนาฏ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา แฟนเพจเฟซบุ๊ก พลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลย าณี ได้โพสต์ภาพ พร้อมข้อความระบุว่า ประมวลภาพในการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายเครื่องสังฆทาน และถวายต้นเทียนเพื่อเป็นพุทธบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน แล้วเสด็จพระราชดำเนินออกมายังบริเวณพระธาตุหริภุญชัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระธาตุหริภุญชัย แล้วทรงพระดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ประทักษิณรอบองค์เจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ๓ รอบ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทอดพระเนตรการแสดงฟ้อนหริภุญชัย และทอดพระเนตรความคืบหน้าผลการดำเนินงานโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง และผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน จากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ไปออกหน่วยรับการตรวจรักษาราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ และประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่งทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จตามพระราชอัธยาศัย ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทะเบียน 1991 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอบคุณ naewna

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *