ศบค.รายงานสถานการณ์วันนี้ ติด 559 ราย

สำหรับสถานการณ์ CV-19 วันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 ในประเทศไทย ระลอกใหม่ พบผู้ติดรายใหม่ จำนวน 559 ราย ติดในประเทศ 549 ราย ติดจากต่างประเทศ 10 ราย ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล CV-19 สถานการณ์การติด CV-19 ในประเทศ - ผู้ติดรายใหม่ 559 ราย - ผู้ติดยืนยันสะสม 30,869 ราย - หายแล้ว 28,128 ราย ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล CV-19 - ผู้ติดรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ จำนวน 401 ราย - ค้นหาผู้ติดเชิงรุกในชุมชน 148 ราย อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และหมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะ ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19 เรียบเรียง siamstreet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
Advertiser